19.03.2022 

Som vi har skrevet tidligere og godt er klar over, er der mange som venter besked om, hvor vi skal være efter sommerferien.

Vi vælger derfor, selvom vi stadig ikke har en underskrevet kontrakt (p.g.a. travlhed hos udlejer), at melde adressen ud på vores fremtidige værested.

Fra 1. september har vi lejet lokaler på Essenbækgaard, Essenbækvej 1, Assentoft. 

Vi understreger, at det først er fra september, og da udlejer bor på gården, er en stor del af området privat, det gælder haven, gårdspladsen og noget af arealet uden om. Dette beder vi jer om at respektere.

I vil senere blive orienteret om, hvor i bygningerne vores lokaler er.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen klub 60

jj.gif