top of page

 

Medlemsskab/Kontingent.

 

Har du lyst til at være medlem, så ring eller mail din adresse til bestyrelsen, og indbetal kontingent via netbank.

Kontingentet for medlemskab af Klub 60 Assentoft er

p.t. på kr. 400  pr. kalenderår. Støttemedlemmer betaler 200 kr. om året. Som støttmedlem kan man ikke deltage i daglige aktiviteter, men kan deltage i specielle arrangementer. Du vil stadig blive orienteret via mails.

Anmodning om indbetaling af kontingent udsendes af sekretæren.

Kontingent skal være betalt for at kunne deltage i klubbens aktiviteter.

Der kan ikke betales et forholdsmæssigt kontingent for et antal måneder afhængigt af, hvornår på året indmeldelse i klubben sker, dog henføres indmeldelse i klubben og betaling af kontingent i de sidste 2 eller 3 måneder af året til næste kalenderår.

Indbetaling af kontingent, deltagergebyr arrangementer og ture/bindende tilmelding m.v. afregnes til klubbens  konto i Sparekassen.

Medlemmer  som ikke har netbank, kan afregne kontant med kasseren efter aftale.

Deltagerbetaling ifm. arrangementer uden bindende til-melding opkræves kontant  ved indgangen til arran-gementet (sangeftermiddage, andespil m.v.)  

Klubbens pengeinstitut er:

Sparekassen Kronjylland, Assentoft Afdeling .

Reg.nr. 9330 kontonr.: 00053 26 737.

bottom of page